Ogólne Warunki i Reguły Korzystania ze Strony

Ogólne Warunki i Reguły Korzystania ze Strony we Wszystkich Wersjach Językowych

Strona internetowa Bebble-cosmetics.com oraz wszystkie jej wersje językowe są własnością intelektualną kompanii LAVENA AD. LAVENA AD zastrzega sobie prawo do redagowania informacji umieszczonych na jej stronach internetowych bez uprzedniego powiadomienia.

Prawo autorskie

Używana na tej stronie marka jest zarejestrowaną marką handlową kompanii “LAVENA” AD. LAVENA AD nie udostępnia żadnych licencji ani nie przekazuje żadnych praw do marki, zawartej na tej stronie – z tej marki nie można korzystać bez uprzedniego pisemnego zezwolenia właściciela.

KompaniaLAVENA” АD zastrzega sobie prawo do podejmowania czynności prawnych w przypadku naruszenia jej praw własności intelektualnej, włącznie w przypadku kryminalnych okoliczności.

Reprodukowanie dokumentów, publikowanych na stronie jest dozwolone wyłącznie w celu uzyskania informacji do użytku osobistego. Wszelkie inne używanie takich reprodukowanych dokumentów, włącznie w celach komercyjnych jest zabronione, chyba że wcześniej zostało uzyskane pisemne pozwolenie ze strony kompanii “LAVENA” AD.

Odpowiedzialność

Wszelka informacja, dostępna za pomocą tej strony, dostarczana jest w tej samej formie. Kompania LAVENA” АD nie udziela gwarancji oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostępność lub za używanie tej strony, włącznie za szkody i wirusy, które mogą doprowadzić do uszkodzenia komputera lub innego sprzętu należącego do użytkownika.

KompaniaLAVENA” АD nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji, dostępnej na tej stronie ani za błędy lub niedoczągnięcia, które mogą w niej być zawarte. Odpowiedzialność za użycie takiej unformacji jest wyłącznie po stronie użytkownika.

Kompania “LAVENA” AD nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z naszą stroną, wynikające z korzystania ze strony lub wynikające z braku dostępu do strony lub z powołania się na źródła informacji, dostarczonychbezpośrednio lub pośrednio przez stronę.

Użytkownik zgadza się, że nie będzie umieszczać na tej stronie żadnej informacji, która może doprowadzić do оdpowiedzialności cywilnej lub karnej, dla tego też użytkownik zgadza się, że nie będzie umieszczać informacji sprzecznych z prawem lub informacji, które podważa reputację, mają charakter oszczerczy, naruszają prawo lub porządek publiczny.

Strony internetowe posiadające linki do stron kompaniiLAVENA” АD, nie są kontrolowane przez LAVENA” АD, wię

LAVENA” АD nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość. Zamieszczone na stronie kompanii linki do innych stron internetowych nie oznaczają akceptacji lub partnerstwa między “LAVENA” АD a tymi stronami, które posiadają własne warunki korzystania i własne polityki ochrony danych osobowych.

Dostęp do Strony

Kompania LAVENA” АD zastrzega sobie prawo do modyfikowania, przerwania lub zawieszenia dostępu do całej strony lub do jej części (włącznie do zawartości strony, funkcjonalności lub okresów dostępności) w każdym momencie, z jakiegoś powodu według własnego uznania, bez wcześniejszego uprzedzenia.

Patrz również:

Polityka Poufności

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Data ostatniej redakcji: 25.06.2018